Vergoeding voor internettap iets gestegen

Vergoeding voor internettap iets gestegen

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de nieuwe vergoedingen vastgesteld die telecomproviders krijgen bij het plaatsen van een tap. De vergoedingen gaan 1,4 procent omhoog.

Concreet betekent dit dat een provider die aan justitie informatie over een klant levert, daar 30,54 euro voor krijgt. Dit was 30,12 euro. Voor het plaatsen van een tap krijgen providers 15,28 euro. Dit was tot voor kort nog 15,07 euro.

Het besluit over de tapvergoeding heeft echter wel lang op zich laten wachten, aangezien de vorige tarieven (pdf) officieel tot 1 juni van dit jaar golden.

Sinds 2001 is elke internet service provider wettelijk verplicht zijn netwerk aftapbaar te maken. De hoogte van de vergoedingen die providers krijgen, is echter omstreden. Zo werd in 2010 nog een hele discussie gevoerd over de hoogte van de tapvergoedingen. Providers beweerden dat de toenmalige vergoeding van het plaatsen van een internettap te laag was. Het ministerie van Justitie was het hier niet mee eens en de dus bleven de vergoedingen gelijk.

Nu worden de tarieven alleen nog jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de ontwikkeling van het contractloon in de marktsector in het voorgaande jaar.  Volgens het Centraal Economisch Plan 2012 (maart 2012) bedraagt het percentage voor deze ontwikkeling in 2011 1,4 procent.

De nieuwe tarieven (pdf) gelden van 1 juni 2012 tot en met 1 juni 2013.

Geef een reactie