Jaarcijfers in volzinnen

Jaarcijfers in volzinnen

Het is weer cijfertijd. Veel bedrijven presenteren rond deze tijd hun kwartaal- of jaarcijfers. Als journalist heb je de taak om daar verslag van te doen en uit te zoeken naar hoe het nu werkelijk gaat met een bedrijf.
KPN presenteerde op 6 februari de cijfers over het vierde kwartaal en het hele jaar 2006. Een woordenbrij van maar liefst 29 pagina’s met daarin mooie volzinnen zoals: “In de purchase price allocation is de actieve belastinglatentie uit hoofde van compensabele verliezen gewaardeerd op EUR 161 miljoen.”
Eh ja, dan haak ik af.

Geef een reactie